ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ອະດີດນັກສຶກສາອົດສະຕຣາລີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ນຳພາວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີປະກາດລາຍຊື່ 6 ທ່ານ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ໃນຮອບທີ 5 ນີ້!
ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພີື່ອສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດ ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ກະສິກໍາ, ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ຕະຫຼອດຮອດ ວຽກງານສື່ມວນຊົນ ກະກຽມໃສ່ ປະເທດລາວ ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ແລະ ອື່ນໆ!
ມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ ບັນດາອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນອ້ຍດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມ ແລະ ລໍຖ້າການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ຜົນງານ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການໃນໄລຍະເວລາອັນໃກ້ນີ້ເດີ!
________________________________________________________
Australia supports our Alumni to take a leadership role in their community’s development. Today we announce the 6 successful applicants for round 5 of #AlumniInnovationGrants
We are delighted to see diverse projects that will support health, education, agriculture, disability inclusion, preparing for Lao PDR to chair ASEAN in 2024 and more!
Please join us in congratulating all #LaosAustraliaAlumni who have received grants under the program. We can’t wait to follow their progress and report on their work in the months to come.

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS