ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຮອບທີ 5ນີ້ ໄດ້ປິດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການແລ້ວ.
ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຍື່ນບົດສະເໜີໂຄງການຂໍທຶນນຳພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ!
ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄລຍະຂອງໂຄງການໄດ້ທີ່ຮູບລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານສາມາດອ່ານເພິ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອະດີດນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍໃນຮອບຜ່ານໆມາໄດ້ທີ່: https://laosaustraliainstitute.org/alumni/mobilise/
___________
Huge thanks to everyone who has applied, we can’t wait to see all the winning projects!
Check out our project timeline below to follow what will happen next.

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS