ທ່ານສົນໃຈຢາກຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີບໍ່?
ຕິດຕາມຖ່າຍທອດສົດທາງເຟສ໌ບຸກ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2023, ເວລາ 5:30 – 7:00 ໂມງແລງ
ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີີ ຮອບຜ່ານມາ 2 ທ່ານ ຄື : ທ່ານນາງ ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ ແລະ ທ່ານ ສັງຄີ ຈະເລີນກູນ. ພວກເຂົາຈະມາບອກເລົ່າປະສົບການ ແລະ ເຄັດບໍ່ລັບໃນການສະໝັກທຶນໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ທີມງານສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ Australia in Laos ແລະ ສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ @Laos Australia Institute ກໍ່ຈະມາໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຕອບຄຳຖາມທີ່ທ່ານສົນໃຈກ່ຽວກັບການສະໝັກທຶນນີ້.
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ທ່ານຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເພື່່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍ ສໍາລັບອະດີດນັກສຶກສາ ລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຮອບທີ 5 ໄດ້ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ຈົນເຖິງເວລາ 23:59 ໂມງ ຂອງ ວັນອາທິດ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2023.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບວິທີການສະໝັກ ເບິ່ງໃນເວັບໄຊ: http://bit.ly/46yrd3b
************
Save the date: #AlumniInnovationGrants Facebook live.
Want to out more about how YOU can make a difference with Australia’s #AlumniInnovationGrants?
Join us live at @LaosAustraliaInstitute on Thursday 13 July 2023 at 5:30 – 7:00 pm (Lao time)
Two wonderful previous grantees, Mrs. Vannaphone Sitthirath and Mr. Sungkey Chalernkhoun, will share their experiences and tips on how to successfully in applying for the grant.
Our Australia in Laos and Laos Australia Institute teams will also be ready to answer any questions you may.
The #AlumniInnovationGrants are an excellent opportunity to put your skills and knowledge into practice and support your community.
The Alumni Innovation Grants round 5 is open until 11:59 PM, Sunday, 23rd July 2023.
For more information and how to apply, visit: http://bit.ly/46yrd3b

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS