ທ່ານສົນໃຈຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບ ການສະໝັກ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີບໍ່? ????
????ຫຼັກສູດອອນໄລນ໌ ຜ່ານ Zoom ໃນວັນພະຫັດ 6 ກໍລະກົດ 2023, ເວລາ 05:00 – 7:00 ໂມງແລງ.
????ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບ ທີມງານສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອະດີດນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຈະມາແນະນຳ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ພ້ອມທັງຈະອະທິບາຍລົງເລິກກ່ຽວກັບ ແບບຟອມສະ ໝັກ ເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ Alumni Innovation Grants (AIG) ໃນຮອບທີ 5 ນີ້, ຈາກນັ້ນ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສອບຖາມ.
????ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ທ່ານຈະນໍາໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.
????ເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແລ້ວ ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 12 ໂມງທ່ຽງ ຂອງ ວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2023
????ສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ກະລຸນາລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ນີ້: https://forms.gle/42nB2nugZiotPLH7A
ຫຼື ອີເມວ: [email protected]
????ມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບລີ້ງເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດອອນໄລນ໌ ນຳພວກເຮົາ.
****************************
Are you interested to learn how to apply for an Alumni Innovation Grant?????
????Join us online for an information session via Zoom on Thursday 6 July 2023 at 5:00 – 7:00pm (Lao time)
????The Alumni Engagement Team of Laos Australia Institute will be online to give tips on basic proposal writing skills and to explain more about the Grant application form, requirements and open for Q&A.
????The #AlumniInnovationGrants are an excellent opportunity to put your skills and knowledge into practice and support your community.
????To join our session please register as below. The registration are open now until 12:00 pm (Lao time) on Thursday 6 July 2023.
????Alumni can register here: https://forms.gle/42nB2nugZiotPLH7A
????Only registered individuals will receive the link to join our session.

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS