ທ່ານ ນາງ ວຽງລາຕີ ເກດສັດຖາ ເປັນນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີປະສົບການສູງ ຢູ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ. ທ່ານ ໄດ້ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາສື່ສານມວນຊົນ ໃນປີ 2010 ດ້ວຍທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ ແລະ ມີແຜນຈະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຂ່າວລາວ ໃນການກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບອາຊຽນໃນປີ 2024.

“ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ທັນການ ປະກອບສ່ວນກະກຽມໃຫ້ປະເທດພວກເຮົາ ໃນການເປັນເຈົ້າພາບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ທີ່ຈະມາເຖິງ ພ້ອມດ້ວຍ ກອງປະຊຸມສາກົນອື່ນໆ. ຂ້າພະເຈົ້າມີແຜນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສື່ມວນຊົນລາວ ໃນທຸກຊ່ອງທາງ ລວມທັງໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ. ພວກເຮົາ ຈະຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໃນການຜະລິດບົດຂ່າວ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນ ກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ.”
____________________________________
Vienglaty Ketsattha is an experienced journalist with Lao National Television. She completed a Masters in Journalism in 2010 with an #AustraliaAwards scholarships and plans to improve capacity of Lao journalists to prepare for Laos to chair ASEAN in 2024.
“This is a very significant and timely project as part of the preparation for the coming up ASEAN summits and other international events. I plan to implement a training program in Vientiane which will directly benefit participants of Lao media in all platforms including television, radio and newspaper. We will discuss using new technology for producing news stories and increase awareness and understanding on issues related to the ASEAN meetings.”

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS