Mardam Thor

ທ່ານ ມະດຳ ຖໍ່ ຮຽນ ຈົບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ ທີ່ວຽງຈັນ ຄໍເລສ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕາລີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ປະຈຸບັນ, ທ່ານ ມະດຳ ຖໍ່ ເປັນຫົວໜ້າຝ່າຍ […]

Phingsaliao Sithiengtham

ທ່ານ ພິ້ງສະຫຼຽວ ສີທ່ຽງທຳ ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາວິທະຍາສາດ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Flinders ໃນປີ 2019 ດ້ວຍທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ. ປະຈຸບັນ, ທ່ານ ເຮັດວຽກເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ວາງແຜນເຕັກນິກໃຫ້ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ […]

Phaeng Xaphokham

ທ່ານ ແພງ ຊາໂພຄຳ ຈົບຊັ້ນສູງ ສາຂາວິຊາ ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2021 ດ້ວຍທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ. ທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບອາຊີບເປັນພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຢູ່ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ […]

Chayphet Phanthakesone

ທ່ານ ນາງ ໃຈເພັດ ພັນທະເກສອນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດປະລິນຍາໂທ ສາຂານະໂຍບາຍພັດທະນາຄົນພິການ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Flinders ໃນປີ 2020, ອະດີດນັກສຶກສາທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ ທ່ານນີ້ […]

Vienglaty Ketsattha

ທ່ານ ນາງ ວຽງລາຕີ ເກດສັດຖາ ເປັນນັກຂ່າວຜູ້ທີ່ມີປະສົບການສູງ ຢູ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ. ທ່ານ ໄດ້ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາສື່ສານມວນຊົນ ໃນປີ 2010 ດ້ວຍທຶນການສຶກສາອົດສະຕຣາລີ ແລະ ມີແຜນຈະຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງນັກຂ່າວລາວ ໃນການກະກຽມເປັນເຈົ້າພາບອາຊຽນໃນປີ 2024. […]

Ms Sengthida Sivilay

ດ້ວຍທຶນການສຶກສາ #AustraliaAwards, ທ່ານນາງ ແສງທິດາ ສີວິໄລ ໄດ້ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Murdoch ໃນປີ 2022, ປະລິນຍາໂທດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂຄງການຂອງທ່ານນາງ ແສງທິດາ ຈະຕິດຕັ້ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກແສງອາທິດ ຢູ່ ໂຮງໝໍນ້ອຍ […]

Alignakone Saignasan

ອາລິຍະກອນ ໄຊຍະສານ ແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ ສັງກັດທີ່ ການໄຟຟ້າລາວ. ລາວຈົບລະດັບປະລິນຍາໂທ ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ ທີ່ໝູນໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ @MurdochUniversity ໃນປີ 2001. ໂຄງການຂອງລາວ ແນ່ໃສ່ການສະໜອງພະລັງງານແສງອາທິດ […]

SUNGKEY CHALERNKHUN

ສັງຄີ ຈະເລີນຂັນ ໄດ້ສຶກສາທາງດ້ານ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິກຕໍເລຍ @victoria.university ທີ່ ເມວເບິນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ມື້ນີ້ ລາວໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ປະສານງານ ດ້ານການປົກປອ້ງສັງຄົມ. ລາວມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຮງຮຽນສຳລັບການສຶກສາພິເສດ […]

Vannaphone Sitthirath

ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ ແມ່ນ ທີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ປະຈຳທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ກຳກັບໜັງ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວນິເວບ ຊິນີມາ. ລາວຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການເຮັດໜັງໃນປະເທດລາວ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ […]

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS