Alignakone Saignasan

ອາລິຍະກອນ ໄຊຍະສານ ແມ່ນ ພະນັກງານວິຊາການ ສັງກັດທີ່ ການໄຟຟ້າລາວ. ລາວຈົບລະດັບປະລິນຍາໂທ ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານ ທີ່ໝູນໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ @MurdochUniversity ໃນປີ 2001. ໂຄງການຂອງລາວ ແນ່ໃສ່ການສະໜອງພະລັງງານແສງອາທິດ […]

SUNGKEY CHALERNKHUN

ສັງຄີ ຈະເລີນຂັນ ໄດ້ສຶກສາທາງດ້ານ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິກຕໍເລຍ @victoria.university ທີ່ ເມວເບິນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ມື້ນີ້ ລາວໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ປະສານງານ ດ້ານການປົກປອ້ງສັງຄົມ. ລາວມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ໂຮງຮຽນສຳລັບການສຶກສາພິເສດ […]

Vannaphone Sitthirath

ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ ແມ່ນ ທີ່ປຶກສາ ທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ປະຈຳທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຜູ້ກຳກັບໜັງ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວນິເວບ ຊິນີມາ. ລາວຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການເຮັດໜັງໃນປະເທດລາວ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍ […]

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS