Ms Sengthida Sivilay

ດ້ວຍທຶນການສຶກສາ #AustraliaAwards, ທ່ານນາງ ແສງທິດາ ສີວິໄລ ໄດ້ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Murdoch ໃນປີ 2022, ປະລິນຍາໂທດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ໂຄງການຂອງທ່ານນາງ ແສງທິດາ ຈະຕິດຕັ້ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກແສງອາທິດ ຢູ່ ໂຮງໝໍນ້ອຍ […]

Applications for #AlumniInnovationGrants round 5 are now CLOSED

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຮອບທີ 5ນີ້ ໄດ້ປິດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການແລ້ວ. ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ ທີ່ໄດ້ຍື່ນບົດສະເໜີໂຄງການຂໍທຶນນຳພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ! ທ່ານສາມາດເບິ່ງໄລຍະຂອງໂຄງການໄດ້ທີ່ຮູບລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. ທ່ານສາມາດອ່ານເພິ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບອະດີດນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍໃນຮອບຜ່ານໆມາໄດ້ທີ່: https://laosaustraliainstitute.org/alumni/mobilise/ ___________ Huge thanks to […]

Australia updates the English language curriculum for Lao Government Officials.

ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະຍາວ ດ້ານການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ພວກເຂົາ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະ, ເຈລະຈາລະດັບພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆອີກຫລາຍດ້ານ. ໃນອາທິດຜ່ານມາ, […]

Khop Jai Savannakhet!

ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ! ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາ #Oztalks ໃນຫົວຂໍ້: ‘ໄວໜຸ່ມກັບການຈ້າງງານ’ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14ມິຖຸນາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ງານນີ້ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 120 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານແລະ […]

We are pleased to congratulate a select number of Australian alumni on the successful completion of the `Proposal Grants Writing for Lao’ training.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານ ໂພລ ແຄລລີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ, ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21-22 ມິຖຸນາ 2023 ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ, ຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ, ຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ […]

Save the date: #AlumniInnovationGrants Facebook live

ທ່ານສົນໃຈຢາກຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີບໍ່? ຕິດຕາມຖ່າຍທອດສົດທາງເຟສ໌ບຸກ ໃນວັນພະຫັດ ທີ 13 ກໍລະກົດ 2023, ເວລາ 5:30 – 7:00 ໂມງແລງ ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບອະດີດນັກສຶກສາລາວ-ອົດສະຕຣາລີີ ຮອບຜ່ານມາ […]

Contact Us

Telephone: +856 21 265721-2
Email: [email protected]
Setthathirath Avenue, Xiengnheun Village, Chanthabouly District, Vientiane, Laos
Vientiane, 01000
Lao PDR P.O.Box 121

The Laos Australia Institute is managed by Tetra Tech International Development, on behalf of the Australian Government.

Copyright © 2021 Laos Australia Institute. All Rights Reserved. Design & Develop by MTS